Khe co giãn AR-606-Seri-congtyLK

Mái – Mái

Bản vẽ kỹ thuật khe co giãn mái – mái
Mã Sản PhẩmChiều Rộng Khe
(a) 
Chuyển VịChiều Rộng Parapet(b)Độ Rộng Khung(s) 
AR606-050 50 mm ± 25 mm 150mm 386mm 
AR606-100 100 mm ± 50mm 150mm 436mm 
AR606-150 150 mm ± 50mm 150mm 486mm 
AR606-200 200 mm ± 50mm 150mm 536mm 
AR606-252 250 mm ± 50mm 250mm 776 mm 
Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật khe mái – mái

Mái – Góc

Bản vẽ kỹ thuật khe co giãn mái – góc
Mã Sản PhẩmChiều Rộng Khe
(a) 
Chuyển VịChiều Rộng Parapet(b)Độ Rộng Khung(s) 
AR606-050K 50 mm ± 40 mm 150mm 218mm 
AR606-100K 100 mm ± 50mm 150mm 268mm 
AR606-150K150 mm ± 65mm 150mm 318mm 
AR606-200K 200 mm ± 65mm 150mm 368mm 
AR606-252K 250 mm ± 65mm 250mm  513mm 
Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật khe mái – góc

Liên hệ LK để nhận thêm thông tin chi tiết.