khe co giãn AR 851 seri công ty LK

Sàn – Sàn

Bản vẽ kỹ thuật khe co giãn sàn nhôm AR 851 series (Sàn – Sàn)
Bảng thông số kỹ thuật khe co giãn sàn nhôm AR 851 series (Sàn – Sàn)

Sàn – Tường

Bản vẽ kỹ thuật khe co giãn sàn nhôm AR 851 series (Sàn – Tường)
Bảng thông số kỹ thuật khe co giãn sàn nhôm AR 851 series (Sàn – Tường)

Liên hệ LK để nhận thêm thông tin chi tiết.