Với năng lực con người và máy móc như hiện tại chúng tôi đã thi công được hơn 80 dự án lớn nhỏ, trong và ngoài nước:

 

Máy bắn tia laser: 05 cái

 

 

Máy hàn Tige 01: 03 cái
Máy hàn Tige 01: 03 cái
Máy hàn Tige 02: 03 cái
Máy hàn Tige 02: 03 cái

 

Máy khoan bê tông BOSCH: 06 cái
Máy khoan bê tông BOSCH: 06 cái

 

 

Máy khoan bin Makita: 06 cái
Máy khoan bin Makita: 06 cái
May khoan bê tông Bosch: 05 cái
May khoan bê tông Bosch: 05 cái
Máy khoan tay: 05 cái
Máy khoan tay: 05 cái
Máy mài: 06 cái
Máy mài: 06 cái
Máy mài bosch: 03 cái
Máy mài bosch: 03 cái
Máy cắt nhôm: 06 cái
Máy cắt nhôm: 06 cái
Thang treo: 2 cái
Thang treo: 2 cái

 

Xe Forklift: 03 cái
Xe Forklift: 03 cái